skip to Main Content

We utreder möjligheter för fiberföreningar och operatörer

Västra Götalandsregionen har sedan flera år bedrivet ett mycket framgångsrikt arbete tillsammans med de många fiberföreningarna i länet. Fiberföreningarna har med en mix av ideella arbetsinsatser och olika former av stöd från det allmänna blivit en viktig del i den moderna infrastrukturen i länet. I takt med att näten har byggts färdigt och fyllts med olika former av trafik till hushållen står näten och föreningarna nu redo för nästa utmaning. Västra Götalandsregionen har givit Damvad Analytics i samarbete med We Consulting i uppdrag att utreda hur samarbetet mellan fiberföreningarna och operatörer kan utvecklas.

– Många föreningar håller på att gå från en etableringsfas till en driftsfas vilket i flera avseenden medför lite nya typer av utmaningar, men även möjligheter. Jag är ute och för en dialog med föreningarna om hur de fungerar i dag, vilka utvecklingsmöjligheter som finns, kraven i olika regelverk och olika sätt att organisera sig för att kunna hantera omställningen så bra som möjligt, säger Stefan Thuresson, We Consulting.

– De här näten byggdes på ett väldigt framgångsrikt vis främst för att ansluta privata fastigheter. För att nu kunna hjälpa föreningarna att ta ytterligare ett utvecklingssteg och skapa mer positiva effekter med hjälp av sin fiberinfrastruktur gör vi nu en ny regional insats. Föreningarnas nät kan till exempel vara ett viktigt redskap för att även stärka mobilnäten i områdena, säger Eric Åkerlund på Västra Götalandsregionen.

I månadsskiftet levererar Stefan Thuressons sin rapport till Västra Götalandsregionen och sedan fortsätter arbetet med att hitta hur man kan hitta nya vägar att fortsätta utveckla fibernätet i regionen för både föreningar och operatörer.

Vi ser med spänning fram emot erfarenheterna och vilka möjligheter som öppnas för nya samarbeten mellan fiberföreningar och operatörer.

Vill du veta mer om arbetet att utveckla potentialen i fiberföringar – kontakta David Björklund på +46 70 6758876 eller david.bjorklund@we-consulting.se

Back To Top