skip to Main Content

We Consulting och Maintrac tar täten på bredbandsmarknaden

Maintrac och We Consulting ritar om kartan över Bredbandssverige. Med en ny och gemensam huvudägare bildar de nu en bolagsgrupp som tillsammans blir en stark ledande aktör i branschen. Med ägarpartnern Sobro som ny huvudägare kommer tillväxt vara ett tydligt fokus framöver.

– Vi kommer nu kunna ta uppdrag som heltäckande leverantör både när det gäller den pågående bredbandsutbyggnaden och övergången till 5G för mobilnäten. Vi satsar också vidare på IT-konsulting och tekniska lösningar för energimarknaden, säger Pierre Wallgren, tillträdande VD på We Consulting.

Tillsammans har de båda bolagen cirka 210 medarbetare fördelade på elva orter i Sverige och Norge. Den totala omsättningen är cirka 280 miljoner. Ambitionen är att den sammanslagna gruppen ska växa med ytterligare 30 personer fram till årsskiftet. Utöver organisk tillväxt kommer bolagsgruppen komplettera med strategiska förvärv i syfte att bli en ännu starkare leverantör och arbetsgivare.

– Tillsammans med We Consulting kan vi nu kan erbjuda nyckelfärdiga lösningar där vi ser att efterfrågan växer. Det gör att vi kan komma i fråga för uppdrag där vi som enskilda aktörer tidigare uppfattats som för små eller nischade, säger Tor Borrhed, koncernchef och VD för Maintrac.

Företagens fokus de kommande åren är att hjälpa de olika aktörerna på marknaden att uppnå Bredbandsmålet 2025 som regeringen satt upp. På sikt finns även nya affärsmöjligheter på den europeiska marknaden där bredbandsutbyggnaden inte kommit lika långt som i Sverige.

Vill du veta mer om vårt nya bredare erbjudande?
Kontakta Pierre Wallgren, tillträdande VD We Consulting

Back To Top