skip to Main Content

We Consulting jobbar med Womentor

We Consulting Jobbar Med Womentor

Förra veckan kunde vi äntligen dra igång vårt första år med Womentor – ett mentorprogram som involverar mer än bara mentorer och adepter. Womentor har drivits sedan 2006, som ett förändrings- och ledarskapsprogram för företag i IT- och telekombranschen, som vill åtgärda snedfördelningen mellan andelen kvinnor och män i branschen.

Sophia Eriksson är HR-chef på We Consulting och har en viktig roll i arbetet med programmet under året.

– Styrkan med Womentor framför andra mentorsprogram är att hela företaget och ledningen engageras och det var därför valet föll på Womentor. Vi är verksamma i en bransch som traditionellt haft svårt att rekrytera och behålla kvinnor och det gäller såklart även för oss. Vi jobbar redan med mångfald och Womentor stärker och kompletterar det arbetet på ett riktigt bra sätt. Vi vill vara med och förändra branschen, säger Sophia.

Mats Rönnlund, VD och Sara Kebert, konsultchef i Stockholm, kommer att delta i själva mentorprogrammet. Mats som mentor och Sara som adept. Under året kommer de delta i nätverksträffar, ha regelbundna möten med sina mentorer/adepter samt genomföra projektarbeten.

Vi ser fram emot ett riktigt utvecklande år med Womentor. Företag som deltagit tidigare har visat på tydliga förbättringar och vi har en positiv utveckling redan som förhoppningsvis förstärks i och med vårt deltagande i Womentor.

Vill du veta mer om vårt deltagande i Womentor? Kontakta vår HR-chef Sophia Eriksson!

Womentor kickoff

Back To Top