skip to Main Content

We är en av Sveriges bästa arbetsplatser

Nu är det vi länge själva känt bevisat – vi är en av Sveriges bästa arbetsplatser! Vi har fått den den fina utmärkelsen av undersökningsföretaget Great Place To Work som arbetar med att värdera svenska arbetsplatser, så nu har vi gått från bra till bäst!

– Vi har haft stort fokus på medarbetarnas upplevelse och utveckling sedan vi startade företaget för snart fem år sedan. Det känns jättekul att det ger så fantastiskt fina resultat i undersökningen och att vi nu får den här utmärkelsen, säger Sophia Eriksson, HR-chef på We Consulting.

Vi ska göra mer av det vi gör bra
Utmärkelsen ges av det amerikanska undersökningsföretaget Great Place To Work som gör både en omfattande medarbetarundersökning och en lika djup analys av arbetsgivarerbjudandet på företag i Sverige. Dessa summeras resulterar i en nationell topplista med Sveriges bästa arbetsplatser.
– Att vi finns på flera olika kontor och dessutom arbetar mycket ute hos kund ger oss särskilda utmaningar men som vi lyckats hantera väldigt bra. Nu pågår redan arbetet med att ytterligare utveckla medarbetarnas upplevelse, både genom att titta på förbättringar men lika mycket att göra mer av det vi gör bra. Vi vill ju få utmärkelsen även kommande år, säger Sophia Eriksson.

Glädje, enkelhet och långsiktighet – det funkar!
We Consultings grundvärderingar sedan starten är glädje, enkelhet och långsiktighet. Det finns en stark tro på att glada medarbetare ger glada kunder och företaget grundades utifrån en idé om den perfekta arbetsplatsen där det är kul och stimulerande att arbeta.
– Vi vill också att det ska vara enkelt att arbeta tillsammans med oss och därför strävar vi alltid efter att undvika onödig byråkrati och administration. Vi ska inte bygga in hinder och begränsningar i våra processer utan att noga värdera nytta kontra effektivitetsförluster och vi ska utvärdera det löpande, säger Sophia Eriksson.

Vill du veta mer om hur vi utvecklat en av Sveriges bästa arbetsplatser?
Kontakta Sophia Eriksson, HR-chef
sophia.eriksson@we-consulting.se
+46 707 42 00 86

Back To Top