skip to Main Content

Välkommen Karin Steen – vår nya styrelseledamot!

Välkommen Karin Steen – Vår Nya Styrelseledamot!

We Consulting har nu valt in styrelseproffset Karin Steen som sin andra externa styrelsemedlem och stärker därmed upp med tung kompetens inom affärsutveckling och styrelsearbete. Karin Steen, som har lång erfarenhet på ledande positioner inom IT-konsultbranschen valdes enhälligt in på We Consultings bolagstämma den 14 april.

We Consulting satsar nu på att ytterligare stärka styrelsearbetet inför fortsatt tillväxt inom telekomsektorn samt en nyetablering på energimarknaden under 2016. På bolagsstämman den 14 april valdes Karin Steen in som We Consultings andra externa styrelsemedlem efter Ulrika Steg, som suttit med i styrelsen i ett år.

Karin Steen är idag styrelseordförande och ledamot i flertalet företag, och executive partner på Facesso, ett konsultföretag med nisch inom förändringsledning och ledarskap. Hon har lång erfarenhet av styrelsearbete och av att bygga och driva företag mot lönsamhet och tillväxt.

– Det är med stor entusiasm jag tar mig an uppdraget i We Consultings styrelse. Det är ett företag i tiden med en tydlig värdegrund som jag inte bara står bakom, utan som jag tror kommer vara avgörande för framgång i en transparent värld med hård konkurrens om duktiga medarbetare, säger Karin Steen om sitt nya uppdrag.

– Vi är väldigt glada över att Karin nu är med oss och som styrelseordförande gläder jag mig över den viktiga kompetens som Karin tar med sig in i vår styrelse. Hon har inte bara lång erfarenhet av att framgångsrikt driva konsultföretag, utan kommer också bidra med viktiga insikter kring förändringsarbete och ledarskap, något som är nyckelfaktorer för att lyckas attrahera och bibehålla duktiga medarbetare, säger Jonas Widén, styrelseordförande och grundare av We Consulting.

Under bolagsstämman valdes även Pierre Wallgren, Försäljnings- och marknadschef på We Consulting, in i styrelsen.

Vill du veta mer?
Jonas Widén, Styrelseordförande

jonas.widen@we-consulting.se / 072-567 16 35

Back To Top