skip to Main Content

Strålande Net Promoter Score i årets kundundersökning

Strålande Net Promoter Score I årets Kundundersökning

Årets kundundersökning är avslutad och vi har anledning att fira eftersom vi fått ett riktigt högt Net Promoter Score av våra kunder. Tack alla härliga kunder och inte minst – tack till alla fantastiska medarbetare som gör oss och våra kunder bättre hela tiden.

Net Promoter Score i toppklass

Med ett NPS (Net Promoter Score) på 60 ligger vi i den verkliga toppen av kundnöjdhet.

– Det är ett skönt bevis på att vår värdegrund glädje, enkelhet och långsiktighet ligger rätt och slår igenom i vårt arbete. Det ÄR kul, enkelt och lönsamt att arbeta med oss, säger Pierre Wallgren, försäljnings- och marknadschef.

Långt över branschsnittet

Net Promoter Score, NPS, lanserades av amerikanen Fred Reichheld, författare till The Ultimate Question (den ultimata frågan) och är ett mått på kundlojalitet. NPS-värdet berättar hur troligt det är att din kund kommer att köpa från dig igen eller rekommendera någon annan att göra det. NPS-poängen introducerades 2003 och går från  –100 (där alla kunder är kritiker) till +100 (där alla kunder är ambassadörer).

Branschsnittet för telekombranschen ligger på NPS 31 – We Consulting rankar därmed riktigt högt med NPS 60 och det är vi väldigt stolta över.

Feedback för affärs- och verksamhetsutveckling

I samband med kundundersökningen har We också frågat kunderna vilka utmaningar de står inför och vad de önskar att deras leverantörer ska kunna stötta med framåt. Vi har även frågat efter utvecklingsområden utifrån vår prestation idag.

– All denna feedback kommer att gå in i ledningsgruppens arbete med affärs- och verksamhetsutveckling för kommande år. Det är ju till stor del våra kunders behov som styr hur vi ska utvecklas, så det är viktig input i vårt arbete, säger Mats Rönnlund, VD. 

Tack till alla våra kunder och medarbetare för ett bra 2017 – vi ser fram emot ett ännu bättre 2018!

Back To Top