skip to Main Content

Stadsnätsföreningen och We Consulting samarbetar kring driftsäkerhet

Stadsnätsföreningen Och We Consulting Samarbetar Kring Driftsäkerhet

Stadsnätsföreningen har valt We Consulting som samarbetspartner för att vägleda medlemmarna och tillsammans med SSNF vidareutveckla ledningssystem för PTS nya föreskrifter för driftsäkerhet, som började gälla 1 januari 2016.

We Consulting valdes som partner tack vare de tjänstepaketeringar som tagits fram specifikt för medlemmarna och som möjliggör flexibel och kundanpassad vägledning i anpassningsarbetet.

Anledningen till PTS skärpning av kraven på nätägares driftsäkerhet är den ökande användningen av elektroniska kommunikationstjänster, vilket gör samhället alltmer beroende av fungerande nät och tjänster. Samhällsnyttiga och kritiska funktioner som företag och samhällsviktiga verksamheter levererar kräver att telefoni och internet fungerar.

– Det här är en tuff utmaning för nätägare och vi har sett ett ökat behov hos våra medlemmar att få stöd och vägledning i arbetet. Vi har sökt efter en partner som kan stötta våra medlemmar och samtidigt bidra till att vidareutveckla ledningssystemet längs vägen. Det känns väldigt bra att ha hittat en partner som erbjuder kundanpassade tjänster över hela landet och vill bidra till god vägledning, säger Jimmy Persson, Produktchef på Stadsnätsföreningen.

– Vi är väldigt stolta över förtroendet från Stadsnätsföreningen och jag är övertygad om att nätägare, precis som vi, också ser möjligheterna i anpassningsarbetet. Högre spårbarhet och tillgänglighet ger ökad kvalitet i leveransen och det vinner alla på, säger Pierre Wallgren, Försäljningschef på We Consulting.

Samarbetet kommer presenteras ytterligare i samband med Stadsnätsföreningens årsmöte den 16-17 mars och arbetet drar igång omgående.

Vill du veta mer? 
Kontakt & information:
Pierre Wallgren, Försäljnings- och marknadschef
pierre.wallgren@weconsulting.se / 070-939 69 64

Back To Top