skip to Main Content

Snabbare nätklassificering med ny driftsäkerhetsmodul

Snabbare Nätklassificering Med Ny Driftsäkerhetsmodul

Våren 2016 kom PTS-förordningen med nya krav på ökad driftsäkerhet för nätägare. Vår dpCom-expert Jakob Brycki och de andra i styrelsen för dpCom:s användarförening, började fundera på hur man kunde lösa klassificeringen av nätet och underhålla den samtidigt som antalet förbindelser är i konstant flux.

En PTS-arbetsgrupp skapades, ledd av Jakob Brycki, med representanter från olika nätägare i Sverige, för att reda ut vilka anpassningar som krävdes i dpCom för att göra detta möjligt. Ett och ett halvt år senare är en ny Driftsäkerhetsmodul till dpCom snart redo för lansering.

I version 8.0 kom förutsättningarna att manuellt kunna klassificera sitt nät och knyta riskanalyser och andra relevanta dokument för driftsäkerheten i systemet. För att detta ska kunna fungera i större nät behövs dock en automatisering och denna lanseras som en modul till version 8.2 av systemet som nu ligger ute i testmiljöer hos vissa kunder (oss inkluderat), säger Jakob Brycki, sammankallande för arbetsgruppen bakom modulen.

Den nya driftsäkerhetsmodulen möjliggör en full klassificering av ett nät på under en vecka, förutsatt att man har sin dokumentation i ordning, något som många nätägare applåderar.

– När du väl vet din klass på olika tillgångar kan du koppla dina RSA-dokument och handlingsplaner till samtliga objekt av samma typ och klass samtidigt, istället för att manuellt söka igenom tusentals kablar och räkna fram hur många aktiva förbindelser som går i den specifika kabeln just den dagen. Det är självklart en stor tidsbesparing, säger Jakob Brycki.

Vill du veta mer om hur ni kommer igång med driftsäkerhetsarbetet? 
Kontakta Sabine Zimmerl-Berg  
Tel: +46 766 10 21 12

 

Back To Top