skip to Main Content
Svenska Kraftnät

På Svenska kraftnät i Sundsvall hanterar ledningen för program Nord dagligen styrning och koordinering av ett 60-tal projekt i olika faser. Programmet hanterar alla projekt för det svenska stamnätet norr om Dalälven och We Consulting har sedan 2013 haft förtroendet att stötta i det arbetet. 

Arne Hansson är senior projektledare på We Consulting och har sedan 2013 jobbat heltid som programledningsstöd på Svenska kraftnät i Sundsvall, där han jobbar med styrning och kontroll av program Nord.

Programmet består av ett 60-tal stations- och ledningsprojekt som rör nyinvestering och reinvestering i det svenska stamnätet norr om Dalälven. Varje år fastställs en investeringsram och Arnes team jobbar utifrån den;

– Det är vår bibel kan man säga, berättar Arne.

Arnes roll är att jobba i programmet som tar emot projektet och stötta projektledarna hela vägen så att projekten – och programmet – blir så framgångsrika som möjligt. Arne sammanställer all rapportering från projekten, hanterar beslutsunderlag och avvikelser och följer upp kostnader, tid, teknisk lösning och resurser.

“Rollen som programledningsstöd kräver en god förståelse för och bra relationer med projektledarna. Programledningen ska ju stödja dem så att de ska nå sina mål. Viktigt i min roll är också att stötta programledaren och program Nord för att vi ska nå våra mål och fortsätta utvecklas framgångsrikt”.
Arne Hansson, We Consulting

Arne Hansson, We Consulting

Program Nord har ofta varit först med att initiera och utveckla nya arbetssätt för Svenska kraftnäts program. Till exempel har programmet infört en resursplaneringsprocess som nu har införts generellt för alla 6 program. Ett annat exempel är utvecklade rutiner för att följa upp mål och nyckeltal och där Arne varit involverad.

”Inom program Nord arbetar vi proaktivt och med ständiga förbättringar avseende arbetsmetoder och processer. I detta programledningsarbete är Arne drivande och bidrar med sin erfarenhet och kompetens till vår effektivitet.”
Per Nyberg, programledare Svenska kraftnät

Vill du veta mer om våra tjänster inom energiområdet? Kontakta Pierre Wallgren!

Back To Top