skip to Main Content
Kungälv Energi
Det är högtryck i Kungälv på fiberfronten. Nyetableringar, ombyggnad av landsbygdsnät, migreringav dokumentation, nya anslutningar och fiber i skärgårdsmiljö. För att klara utmaningarna har Kungälv Energi sedan flera år arbetat tillsammans med oss på We Consulting som levererar både expertis och resurser till projekten.

– Det fungerar väldigt bra. Det känns tryggt med så kunniga och självgående konsulter i projekten, säger Lisa Tegborg Deij som är Affärsområdeschef för Stadsnät & IT på Kungälv Energi.

De senaste åren har varit hektiska. Kungälvs Stadsnät består på landsbygden av 27 fiberföreningsnät, varav 20 har köpts upp. I villaområden och stadskärnan har Kungälv Energi dragit fram fiber de senaste åren. Krav på ökad densitet, standardisering, kontroll, uppgradering och effektivitet tillsammans med nybyggnation har gjort att We Consulting blivit en viktig partner i det framgångsrika arbetet att utveckla fibernäten. Med ett flexibelt arbetssätt kan vi möta olika behov oavsett om det är resurser till enskilda projekt, löpande arbete eller expertis som behövs. Och arbetet görs enligt vår värdegrund – glädje, enkelhet och långsiktighet.

– Det märks att We Consulting har stort fokus på arbetsglädje. Alla konsulter som arbetar hos oss känns motiverade och glada, det gör det enkelt och trevligt att arbeta tillsammans. När det uppstår svårigheter i projekten finns det ofta en lösning snabbt på plats, säger Lisa Tegborg Deij.

Fiberprojekt för Kungälv Energi:

• Ombyggnad av landsbygdsnät från point-to-point till GPON
För att möta behovet av fler anslutningar på ett kostnadseffektivt sätt bygger Kungälv Energi om landsbygdsnätet från point-to-point till GPON där befintlig fiberstruktur kan utnyttjas. Vi projektleder ombyggnaden.
• Migrering av dokumentation till dpCom
Vi överför anslutningsinfomation om uppköpta fiberföreningsnät, slutdokumenterar ombyggnationer och nyanslutna områden till Kungälv Energis informationssystem dpCom.
• Hantering av enskilda anslutningar till stadsnätet
Vi gör underlag för nyanslutningar på Kungälv Energis fibernät, allt från att ta fram offert till arbetshandlingar till utförande avdelning.
• Projektledning och projektering av nyetableringsområden
Kungälv växer och vi har en roll att vara spindeln i fibernätet när nya stadsdelar växer fram. Vi arbetar mot kommunens stadsbyggnadskontor men också ägare av väg-, vatten- och elnät i området och andra intressenter.
• Fibernät på Marstrand
Kungälv Energi bygger fibernät på Marstrand och öarna omkring. Vi är med i hela processen från förprojektering till anslutning. Ett roligt projekt med särskilda utmaningar inte minst i geografin.

Kontakt för mer information
David Björklund
david.bjorklund@we-consulting.se
+46 706 75 88 76

Back To Top