skip to Main Content

We klimatkompenserar med Tricorona

We Klimatkompenserar Med Tricorona

På We Consulting försöker vi att resa så klimatvänligt som möjligt och så lite som möjligt. Men ibland måste vi flyga och lite oftare än så behöver våra medarbetare köra bil. Hur gör vi då? Jo, tills dess att flyg- och bilresor kan göras helt utan påverkan på miljön så klimatkompenserar vi på We Consulting våra tjänsteresor och konferensresor sedan några år tillbaks.

I år har vi börjat samarbeta med Tricorona, som ser till att vår klimatkompensation ger medel till Gold Standard-certifierade miljöprojekt. Med andra ord; vi säkerställer att pengarna för vår klimatkompensation gör verklig nytta i bra projekt.

På We erbjuder vi också personalbilar, vilket gör att medarbetare enklare kan byta till en modernare och mer miljövänlig bil. Vi ger också en extra subvention när man väljer en miljöklassad bil.

Om klimatkompensation

Så här skriver Tricorona om klimatkompensation:

“Klimatkompensation innebär en finansiering av en åtgärd utanför den egna organisationen. Den åtgärden ska leda till en utsläppsreduktion som är lika stor som de utsläpp som ska kompenseras. Utsläppsreduktionen leder till minskade utsläpp någon annanstans. Man kan se klimatkompensation som en ”avfallshanteringstjänst” där man betalar någon annan för att ta hand om sitt avfall i form av koldioxidutsläpp.”

Vill du veta mer om vår klimatkompensation? Kontakta gärna Mikael Steinholtz!

Back To Top