skip to Main Content

Great Place to Work – för tredje året i rad!

 

På We Consulting arbetar vi varje dag efter vår värdegrund glädje, enkelhet och långsiktighet. Och det ger resultat. För tredje året i rad har vi certifierats som Great Place to Work, vilket vi är mycket stolta och glada över!

– Det känns oerhört bra. Det vi eftersträvar och jobbar hårt för har vi nu bevis för. Vårt resultat visar att vi är en riktigt bra arbetsplats enligt våra medarbetare, säger Lars Cronehag, tf HR-chef på We Consulting.

I årets undersökning har 96 % av alla som svarat sagt att ”allt sammantaget, skulle jag säga att det här är en mycket bra arbetsplats”, vilket är ett mycket bra resultat. 97% tycker att det här är en vänlig arbetsplats och 96% svarar att de är stolta över att berätta var de jobbar.

– Resultatet innebär att vi är på rätt spår och jobbar åt rätt riktning. Det finns såklart alltid saker att utveckla och jobba med men det är med god magkänsla jag läser resultatet och det är utveckling vi jobbar med framöver och inte åtgärder. Det är riktigt bra.

GPTW-undersökningen består av två delar – en medarbetarundersökning och en kulturinventering. Medarbetarundersökningen är en enkät som bygger på mer än 30 års studier om medarbetarupplevelsen på arbetsplatsen. Undersökningen fokuserar på vad som driver engagemang och lönsamhet inom organisationen, men ger också en nulägesrapport på medarbetarindex och ledarskapsindex.

Kulturinventeringen fokuserar på kultur och arbetsgivarerbjudande. Genom den får vi en genomlysning av hur vi arbetar med rekrytering, utveckling, kommunikation och andra aktiviteter som skapar en lönsam och sund arbetsplatskultur.

 

Vill du veta mer om Great Place to Work eller om We Consultings HR-arbete?

Kontakta vår tf HR-chef Lars Cronehag!

lars.cronehag@we-consulting.se

+46 703 03 90 18

Back To Top