skip to Main Content

Flera spännande uppdrag för Kungälv Energi

Flera Spännande Uppdrag För Kungälv Energi

Det är högtryck i Kungälv på fiberfronten. Nyetableringar, ombyggnad av landsbygdsnät, migrering av dokumentation, nya anslutningar och fiber i skärgårdsmiljö. För att klara utmaningarna har Kungälv Energi sedan flera år arbetat tillsammans med oss på We Consulting som levererar både expertis och resurser till projekten.

– Det fungerar väldigt bra. Det känns tryggt med så kunniga och självgående konsulter i projekten, säger Lisa Tegborg Deij som är Affärsområdeschef för Stadsnät & IT på Kungälv Energi.

De senaste åren har varit hektiska. Kungälvsstadsnät är från början ett antal mindre fiberföreningsnät som köpts upp. Krav på ökad densitet, standardisering, kontroll, uppgradering och effektivitet tillsammans med nybyggnation har gjort att We Consulting blivit en viktig partner i det framgångsrika arbetet att utveckla fibernäten. Med ett flexibelt arbetssätt kan vi möta olika behov oavsett om det är resurser till enskilda projekt, löpande arbete eller expertis som behövs. Och arbetet görs enligt vår värdegrund – glädje, enkelhet och långsiktighet.

–Det märks att We Consulting har stort fokus på arbetsglädje. Alla konsulter som arbetar hos oss känns motiverade och glada, det gör det enkelt och trevligt att arbeta tillsammans. När det uppstår svårigheter i projekten finns det ofta en lösning snabbt på plats, säger Lisa Tegborg-Deij.

Läs mer här.

Back To Top