skip to Main Content

Våra värderingar

Långt från ord på väggen

Vår värdegrund glädje, enkelhet och långsiktighet är vad som vägleder allt vi gör, på alla nivåer i vårt företag. Allt från vad vi har för teamaktiviteter, till hur och med vilka vi väljer att göra affärer kollas av mot vår värdegrund.

We Consulting grundades ur en stark vision om att skapa ett företag där alla beslut fattas utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv framför kortsiktiga vinster. Det är inte alltid lätt, men med en tydlig och väl förankrad värdegrund har vi ett väldigt bra beslutsunderlag.

Våra värderingar handlar om respekt, öppenhet och att vara inkluderande och vårt namn är ingen slump – We Consulting är och ska fortsätta vara ett företag som inkluderar medarbetare, kunder och omvärld i en välkomnande gemenskap.

Våra värderingar är helt enkelt vår vardagliga kompass – långt ifrån några ord på en vägg!

we-balls

GLÄDJE

Vi tror på att glada medarbetare ger glada & framgångsrika kunder!

Vi tror att glädje och motivation går hand i hand – att personlig utveckling och lärande ska vara lustdrivet. På We prioriterar vi därför meningsfulla teamaktiviteter, en inspirerande arbetsmiljö och ett ledarskap som utvecklar och engagera individen.

ENKELHET

Det ska vara enkelt att arbeta hos och tillsammans med We.

Vi ska inte bygga in hinder och begränsningar i våra processer utan att noga värdera nyttan mot effektivitetsförluster. Vi vill ha ett agilt arbetssätt så att vi snabbt kan anpassa oss till förändrade krav & förutsättningar från medarbetare, kunder och omvärld.

LÅNGSIKTIGHET

We Consulting gör långsiktigt hållbara val för medarbetare, kunder & omvärld

Vi tar ansvar för en hållbar omvärld, vilket innebär att vi fattar beslut som gynnar miljö och samhälle långsiktigt. Vi engagerar oss i frågor kring mångfald, välgörenhet och samhällsutveckling och underlättar för våra medarbetare att ha en bra livsbalans.

WeGo: Välgörande motion

WeGo: är vårt koncept för välgörande motion – i dubbel bemärkelse. Upplägget är enkelt – ju mer vi rör på oss, desto mer pengar skänker vi till ett välgörande ändamål som alla medarbetare är med och röstar fram.

WeGo är en av flera aktiviteter vi gör för välgörenhet och som är extra roligt eftersom idén kom från vår medarbetare och eldsjäl Jessika, som syns i filmen här bredvid.

Alla kan vi göra något och tillsammans kan vi göra mycket!

Våra värderingar

Medarbetardriven välgörenhet

Back To Top